Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.882.082.6

Květen 1992

Základní pravidla zaměnitelnosti
OBLÉ ZÁVlTY

ČSN 01 4037


 

 

 

Knuckle threads

Filetages à filet rond

Rundgewinde

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 0201 Vyvolená čísla a rady vyvolených čísel

ČSN 01 4001 Základní pravidla zaměnitelnosti. Závity. Názvy a definice

 

Další souvisící normy

ČSN 01 4004 Základní pravidla zaměnitelnosti. Závity. Označování

 

Obdobné zahraniční normy

DIN 405 Teil 1-1975 Rundgewinde. Gewindeprofile, Nennmaße, Gewindereihen (Oblý závit. Profily závitů, jmenovité rozměry, závitové řady)

DIN 405 Teil 1-1981 Rundgewinde. Abmaße und Toleranzen (Oblý závit. Úchylky a tolerance)

 

Porovnání s mezinárodní normou

Mezinárodní norma ISO pro oblé závity není zpracována.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 4037 z 31. 7. 1978.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla zpracována v souladu s ČSN pro závity. Navíc obsahuje oblé závity vícechodé.

Pro zpracování normy byly vzaty za základ normy DIN 405-1:1975 a DIN 405-1:1981, které se od ČSN liší v označování závitů. Podle norem DIN se za značku závitu Rd a jmenovitý průměr zapisuje rozteč závitu v anglických palcích.

 

PŘÍKLAD - podle ČSN, Rd 36, podle DIN: Rd 36 x 1/8.

 

Součásti s oblými závity, vyrobené podle této normy, jsou zcela zaměnitelné se součástmi s oblými závity podle původní normy ČSN.

 

Deskriptory tezauru ISO/ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: NWC/NWD/závity, NWC. BU/oblé závity, ATC. LE/zaměnitelnost, ATB. XO/rozměry, BBP. GGS/tolerance tvaru, LBH. D/označování

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Závody přesného strojírenství Zlín, a. s., IČO 009 393 - Josef Roštyák

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Svatopluk Růžička

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
24191


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví profily, jmenovité průměry a rozteče, základní rozměry a tolerance oblých závitů pro všeobecné použití v rozsahu průměrů od 8 mm do 200 mm.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz