Zdroj: www.cni.cz

MDT 621-762. 3                    ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 6. 7. 1983

Těsnění

PŘEHLED TĚSNICÍCH MANŽET VRSTVENÝCH Použiti

ČSN 02 9051

JK 278 311

Формовая слоистая набивка. Перечень. Применение

Survey of laminated sealing cuffs. Use

Tato norma platí pro vrstvené olejivzdorné tvářené těsnění vyráběné nanášením pryže 62 2437. 07 ČSN 62 2437 na bavlněné nebo azbestové tkaniny.

Nahrazuje ČSN 02 9051 ze 4. 12. 1963 - viz dodatek

Účinnost od 1. 7. 1984

24461

Zdroj: www.cni.cz