Zdroj: www.cni.cz

620. 193: MDT 620. 18 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 30. 11. 1989

Ochrana proti korozi

KOVY, SLITINY A KOVOVÉ POVLAKY

Metalografické vyhodnocování

korozního napadení

ČSN 03 8137

ČSN 03 8137 (idt ST SEV 6445-88)

Защита от коррозии. Металлы, сплавы и покрытия металлические. Металлографический метод оценки коррозионной порчи

Tato norma je překladem ST SEV 6445-88 Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Metalografické vyhodnocování korozního napadení. Do normy jsou doplněny v čl. 2. 3 a 3. 2. 4 informační poznámky označené "čs. poznámka".

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro kovové materiály a kovové ochranné povlaky (dále jen materiály) a stanovuje metodu metalografického vyhodnocování ukazatelů korozního napadení.

Norma se používá spolu s ČSN 03 8104 (odpovídá ST SEV 4815-84).

1 PODSTATA METODY

Metalografickým vyhodnocováním se určuje druh koroze, tvar a rozmístění korozního napadení porovnáním vzorku s odpovídajícími schématy. Hloubka korozního napadení se určí změřením na metalografickém výbrusu.

Nahrazuje ČSN 03 8137 z 6. 10. 1983

Účinnost od: 1. 7. 1990

24497

Zdroj: www.cni.cz