Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 620.198

Schválena: 24.8.1990

ZÁSADY MĚŘENÍ
PŘI PROTIKOROZNÍ OCHRANĚ
KOVOVÝCH ZAŘÍZENÍ
ULOŽENÝCH V ZEMI
Fyzikálně-chemický rozbor zemin a vod

ČSN 03 8361


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Principles of measuring the corrosion prevention of earth placed metallic devices. Soil and water physicochemical analysis

 

Tato norma platí pro chemický rozbor zemin a vod, prováděný v rámci korozních průzkumů současně s ČSN 03 8360 Zásady měření při korozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Všeobecná ustanovení.

 

Podstata zkoušky

1. Podle požadavků jednotlivých postupů korozních průzkumů se v rámci fyzikálně chemického rozboru zemin a vod provádí:

a) u zemin:      stanovení vlhkosti (ČSN 72 1012)

                 stanovení pH reakce zemin (čl. 6)

                 stanovení dusičnanů (čl. 7)

                 stanovení chloridů (čl. 8)

                 stanovení celkové síry (čl. 9)

                 stanovení organických látek (ČSN 72 1021)

                 stanovení železa (ČSN 72 0110, část 1 a 2)

 

Podle potřeby se rozbor rozšiřuje o stanovení dalších složek, např. uhličitanů (ČSN 72 1022), síranů (ČSN 83 0520 část 12), obsahu vyluhovaných kationtů (Ca2+ , Mg2+, Na+, K+, Mn2+) apod.

 

b) u vod:        celková tvrdost vody                (ČSN 83 0520 část 4)

                 stanovení pH                        (ČSN 83 0520 část 9)

                 stanovení chloridů                  (ČSN 83 0520 část 11)

                 stanovení síranů                    (ČSN 83 0520 část 12)

                 stanovení oxidovatelnosti           (ČSN 83 0520 část 14)

                 stanovení železa                    (ČSN 83 0520 část 20)

                 stanovení dusičnanů                 (ČSN 83 0520 část 24)

                 stanovení měrné vodivosti           (ČSN 83 0520 část 25)

                 stanovení obsahu agres. CO2          (ČSN 83 0520 část 35)

 

Podle potřeby se rozbor rozšiřuje o další stanovení, např. kationtů (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+, Mn2+) (HCO3-, CO22-) apod.


Nahrazuje ČSN 03 8361
z 1.4.1978

Účinnost od:
1.8.1991

24516-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz