Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 620.193

Schválena: 8.12.1986

OCHRANA KOVOVÝCH POTRUBÍ ULOŽENÝCH
V PŮDĚ NEBO VE VODĚ PROTI KOROZI

ČSN 03 8375


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Corrosion protection of underground metallic pipelines

 

Tato norma stanoví hlavní zásady ochrany proti korozi vnějšího povrchu kovových, především ocelových potrubí (dále jen potrubí) uložených v půdě a v povrchových vodách.

Zásadami uvedenými v této normě je třeba se řídit:

při projektování a stavbě nových potrubí,

při rekonstrukci a kontrole stavu existujících potrubí,

při dodatečném zřizování nebo úpravách ochrany proti korozi existujících potrubí nebo při řešení společné ochrany kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Všechna kovová potrubí uložená v zemi nebo ve vodě musí být chráněna proti korozi.

 

2. Použité ochrany kovových potrubí musí odpovídat:

 

a) koroznímu ohrožení potrubí (agresivita půdy, interference, velikost bludných proudů) a druhu použitého materiálu potrubí,

b) nebezpečí plynoucímu z možného prokorodování potrubí (ohrožení obyvatelstva, znečištění podzemních a povrchových vod),

c) důležitosti, popř. nutnosti bezporuchového provozu potrubí,

d) ekonomickým hlediskům.

 

3. Ochranu proti korozi potrubí lze zajistit:

 

a) volbou trasy, popř. úpravou prostředí

b) výběrem materiálu potrubí,


Nahrazuje ČSN 03 8375
z 26.5.1971

Účinnost od:
1.11.1987

24521-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz