Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 621.791.5.04

Schválená: 8.7.1987

Zváranie
ZVÁRACÍ DRÔT G MoCr-14

ČSN 05 5334

JK 312 223

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Welding wire G MoCr-14

 

1Y1.gif

 

Poznámky:

1) Podmienky pre zhotovenie zvarového kovu:

Predhrev: 200 až 250 oC

Žíhanie: 680 až 710 oC (60 min) vzduch

2) Postup pre zváranie a tepelné spracovanie ocelí sa volí podľa ČSN 42 0285


Nahrádza ČSN 05 5334
z 12.6.1974

Účinnosť od:
1.7.1988

24695-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz