Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 644.627:621.365

Schválena: 26.11.1984

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY S VODNÍM
A PARNÍM OHŘEVEM A KOMBINOVANÉ
S ELEKTRICKÝM OHŘEVEM
Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 06 1010

JK 541; 484

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Storage water heaters with water and steam heating and combined with electric heating. Technical requirements. Testing

 

Tato norma stanoví technické požadavky a zkoušení samostatných zásobníkových ohřívačů (ohříváků) určených pro ústřední ohřev pitné a užitkové vody, připojených k vnitřnímu vodovodu, u nichž se jako teplonosná látka používá voda (vodní roztok nemrznoucí kapaliny) s nejvyšší pracovní teplotou 200 oC nebo vodní pára s největším pracovním přetlakem 1,6 MPa; vztahuje se rovněž na ohřívače s kombinovaným ohřevem (voda + elektřina, vodní pára + elektřina).

Tato norma platí i pro ohřívače z dovozu.

Tato norma se nevztahuje na ohřívače, v nichž se ohřevu dociluje směšováním ohřívané vody s teplonosnou látkou.

Tato norma se nevztahuje na ohřívače vyrobené před datem její účinnosti.

 

I. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY

 

1. Zásobníkový ohřívač (ohřívák) vody (dále jen ohřívač) - zařízení ohřívající vodu v zásobníku na požadovanou teplotu nezávisle na jejím odběru.

 

2. Zásobník - vnitřní prostor ohřívače, v němž se ohřívá pitná nebo užitková voda.

 

3. Ohřívací těleso - součást ohřívače sloužící ke sdílení tepla mezi teplonosnou látkou a ohřívanou vodou.

 

4. Jmenovitý objem - objem zásobníku ohřívače stanovený výrobcem.Účinnost od:
1.10.1985

24742-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz