Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 683.943/953

11.7.1986

Lokální spotřebiče na tuhá paliva
KAMNA S VARNOU PLOTNOU

ČSN 06 1211

JK 541 413

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Solid fuels local appliances. Stove with boiling plate

 

Tato norma platí pro konstrukci a zkoušení kamen s varnou plotnou určených k vytápění a tepelné úpravě pokrmů a stanoví technické požadavky a způsob zkoušení.

 

Tato norma se musí používat společně s kmenovou ČSN 06 1201*).

Tato norma platí i pro výrobky z dovozu.

 

Tato norma neplatí pro kamna s varnou plotnou stavěná přímo na místě používání**). Tato norma neplatí pro kamna schválená před datem její účinnosti, tato kamna je možno vyrábět nejdéle do konce roku 1989.

 

I. TECHNICKÉ POŽADAVKY

 

Rozměry

 

1. Jmenovitý průměr odtahového hrdla nesmí být menší než udává tabulka.

 

1Y1.gif

 

_______________

*) ČSN 06 1201 ze dne 4. 12. 1984

**) Viz ON 73 3111 z 30. 9. 1963


ON 06 1211
z 15.7.1977

Účinnost od:
1.11.1987

24749-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz