Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 697.87

Schválena: 8.11.1989

SAMOČINNÉ ODTAHOVÉ KLAPKY
Technické předpisy

ČSN 06 1615

JK 484 81

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Automatic flue gas valves. Technical rules

 

Tato norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení tepelně nebo elektricky ovládaných samočinných odtahových klapek pro spotřebiče na kapalné nebo plynné palivo, které při přerušení provozu spotřebiče omezují průtok vzduchu odtahovým hrdlem.

Tato norma neplatí pro odtahové klapky určené k regulaci provozního tahu spotřebiče.

Tato norma platí i pro výrobky z dovozu.

Výrobky vyrobené před nabytím účinnosti této normy se nemusí upravovat.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Klapka s tepelným ovládáním - samočinná odtahová klapka, jejíž uzavírací součást je ovládána dvojkovem, na který působí teplo nesené spalinami.

 

2. Klapka s elektrickým ovládáním - samočinná odtahová klapka, jejíž uzavírací součást je ovládána elektrickou pohonnou jednotkou (elektromagnetem, elektromotorem).

 

3. Záměnná klapka - samočinná odtahová klapka, jejíž konstrukce umožňuje použití u více druhů (typů) spotřebičů.

 

4. Nezáměnná klapka - samočinná odtahová klapka konstruovaná pro jeden druh (typ) spotřebiče.

 

5. Uzavírací součást - pohyblivá součást klapky, která změnou své polohy vůči tělesu klapky mění průtočný průřez odtahového hrdla spotřebiče nebo klapky.Účinnost od:
1.11.1990

24778-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz