Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

25.180.20

Listopad 1992

Třídění průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů

ČSN 06 3006


06 3006

 

 

 

Classification of the fuel industrial furnaces for heating and heat treatment of metals

Classement des fours industriels a combustibles de réchauffage et de traitement thermigue des métaux

Klassifikation der Brennstoff - Industrieöfen für die Erwärmung und die Wärmeverarbeitung der Metalle

 

Předmluva

 

Souvisící normy

 

ČSN 01 1300 Zákonné měřící jednotky

 

ČSN 06 3003 Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení

 

ČSN 07 5801 Hořáky na plynná paliva. Technické požadavky

 

ČSN 07 5851 Hořáky na kapalná paliva s ručním ovládáním

 

ČSN 25 7710 Měření průtoku tekutin základními škrtícími orgány

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: NCQ/pece, AVR/průmyslový, LIG.L/klasifikační systémy, AL/konstrukce

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: VÍTKOVICE, s. p., Ostrava, IČO 011 045, kolektiv vedený Doc. Ing. Karlem Obroučkou, CSc. a Prof. Ing. Rudolfem Kremrem, CSc.

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jiří Tříska

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
24786


Strana 2

1 Předmět normy

 

1.1 Tato norma stanoví třídění a číselné označování průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů. Základem třídění je kritérium konstrukčního provedení pecního prostoru. Norma dále uvádí třídění pecí podle technologických a konstrukčních hledisek a shrnuje zásadní konstrukční znaky hlavních typů pecí.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz