Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.224-5

Schválena: 14.5.1990

REGULACE VODNÍCH TURBÍN
Přejímací zkoušky regulátorů

ČSN 08 6505


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Regulation of water turbines. Acceptance test of turbine governors

 

Tato norma platí pro zkoušky nepřímých (indirektních) regulátorů vodních turbín. Zkoušky popsané v normě ověřují splnění daných technických záruk. Norma určuje metody měření veličin, které jsou předmětem těchto technických záruk.

 

Značení  veličin, indexy

 

                                                                                   Příklad

 

Absolutní hodnoty veličin se označují velkými písmeny (vyjma

otáček, frekvence a tlaku vody v přivaděči)                                        Y

Poměrné hodnoty veličin se značí malými písmeny (tlak v přivaděči

a výkon soustrojí řeckými) a vztahují se k návrhovým nebo maximálním

hodnotám (viz definice)                                                            y

Návrhové hodnoty veličin se značí indexem N                                        YN

Maximální hodnoty veličin se značí indexem max                                     Ymax

Minimální hodnoty veličin se značí indexem min                                     Ymin

Rozdíl mezi okamžitou a počáteční (absolutní nebo poměrnou)

hodnotou téže veličiny se značí D                                                  DY

Ustálená hodnota veličiny se značí indexem o                                       Yo

                                           d                                        dY

Derivace veličiny podle proměnné se značí ----                                     ----

                                           dt                                       dt

Veličiny regulace rozváděcího kola se značí indexem kr                             Ykr

Veličiny regulace oběžného kola se značí indexem ok                                Yok

Veličiny regulace jehel se značí indexem j                                         Yj

Veličiny regulace deflektorů nebo deviátorů se značí indexem d                     Yd

Veličiny regulace synchronního ventilu se značí indexem sv                         Ysv


Nahrazuje ČSN 08 6505
z 1.12.1975

Účinnost od:
1.9.1991

24850-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz