Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.43-33

Schválena: 14.5.1990

PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY
SACÍ A VÝFUKOVÉ VENTILY

ČSN 09 3521

JK 482

 

 

ČSN 09 3521 (eqv ST SEV 6607-89)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Reciprocating internal combustion engines. Inlet and exhaust valves

 

Tato norma je překladem ST SEV 6607-89 Pístové spalovací motory - Sací a výfukové ventily. Do normy jsou v čl. 3.2.2 doplněna doplňující ustanovení, označená jako „čs- doplněk".

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro sací a výfukové ventily vznětových motorů (dále jen motorů) průmyslových, lodních a dráhových sériové výroby.

Tato norma neplatí pro ventily motorů používaných pro pohon automobilů, traktorů, silničních a zemědělských strojů, letadel, motocyklů a speciálních dopravních prostředků a rovněž pro ventily z odlévaných polotovarů.

 

1 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 

1.1 Ventily musí být vyráběny z ocelí speciálních značek a ze slitin příslušně legovaných, a to podle požadavků na žáruvzdornost a korozivzdornost takto:

 

- z nízkolegovaných chromniklových ocelí (výjimečně z uhlíkatých ocelí) sací ventily,

- z chromových ocelí nízce a středně namáhané ventily,

- z vysokolegovaných chrommanganoniklových ocelí vysoce namáhané ventily,

- z vysokolegovaných chromniklových ocelí s dodatečným legováním (wolfram, titan ap.) ventily pro zvýšené tepelné a korozní namáhání v důsledku použití méně viskózních těžkých paliv,

- ze speciálních žáruvzdorných a korozivzdorných slitin na bázi niklu s vysokým obsahem titanu ventily pro vysoké tepelné a korozní namáhání v důsledku použití vysoce viskózních těžkých paliv.Účinnost od:
1.1.1992

24856-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz