Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643/.646

Schválena: 28.7.1989

Potrubí a armatury
JMENOVITÉ TLAKY A PRACOVNÍ PŘETLAKY

ČSN 13 0010

JK 422
JK 423

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Pepe lines and valves. Nominal pressures and working pressures

 

Tato norma platí pro stanovení nejvyšších pracovních přetlaků přiřazených k vybraným  jmenovitým tlakům PN z ČSN 13 0009 v závislosti na pracovní teplotě a jakosti materiálu pro součásti potrubí a armatury namáhané vnitřním přetlakem. Stanoví rovněž zkušební přetlaky součástí potrubí a armatur pro zkoušku pevnosti a nepropustnosti.

 

Neplatí pro hydraulická zařízení včetně potrubí a jejich součásti, pro která platí ČSN 11 9030.

 

Pro některá jednoúčelová zařízení, např. armatury se specifickým určením, je možno v technických podmínkách stanovit pracovní přetlaky mimo systém jmenovitých tlaků individuálně, podle technických požadavků na tato zařízení kladených.

 

Do 31. 12. 1995 je dovoleno po dohodě dodávat součásti potrubí podle ČSN 13 0010 z 11. 2. 1983.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Jmenovitý tlak PN - viz ČSN 13 0009.

 

2. Pracovní přetlak - předepsaný nebo smluvený přetlak provozní tekutiny, který se má při provozu udržovat. Označuje se pp a uvádí se v MPa.

 

3. Pracovní teplota - předepsaná nebo smluvená teplota provozní tekutiny, která se má v potrubí při provozu udržovat. Označuje se t a uvádí se ve °C.

 

4. Nejvyšší pracovní přetlak – největší hodnota pracovního přetlaku, při které lze součásti potrubí nebo armatury z daného materiálu a při dané teplotě trvale provozovat. Označuje se ppmax a uvádí se v PMa.

 

5. Zkušební přetlak - přetlak zkušební tekutiny, kterým se zkouší součásti potrubí nebo armatury. Označuje se pz a uvádí se v MPa.

 

6. Zkušební teplota - teplota zkušební tekutiny, kterou se zkouší součásti potrubí nebo armatury. Označuje se tz a uvádí se ve °C.

 

710 na doplňky.


Nahrazuje ČSN 13 0010
z 11.2.1983

Účinnost od:
1.7.1990

25021-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz