Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643

Schválena: 29.3.1990

Potrubí
ÚPRAVA KONCŮ SOUČÁSTÍ POTRUBÍ
PRO SVAŘOVÁNÍ

ČSN 13 1075

JK 423

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Preparation of ends of pipelinedetails for welding

 

Tato norma platí pro konstrukční určení základních úprav tvarů a rozměrů svarových ploch ocelových trubek bezešvých podle ČSN 131030 a součástí potrubí (např. krků přivařovacích přírub, konců tvarovek apod.) z tvářené oceli určených k tavnému svařování tupými svary plamenem, elektrickým obloukem elektrodami nebo elektrickým obloukem v ochranné atmosféře.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1.*) Základní podmínkou pro úpravu rozměrů a tvarů svarových ploch je zaručený minimální styk v teoretické tloušťce stěny trubky nebo součásti potrubí zvětšené o přídavek na korozi, erozi a opal podle ON 131010

 

t0 = tt + c1

 

pro všechny svarové spoje s různými úchylkami vnějšího průměru D a tloušťky stěny trubky nebo součásti potrubí viz obr.1.

 

_______________

*) Použije-li se trubek pro jiný provozní přetlak, neodpovídající systému jmenovitých tlaků podle ČSN 13 0010, je nutno hodnotu to podle potřeby upravit.


Nahrazuje ČSN 13 1070
z 26.11.1984

Účinnost od:
1.3.1991

25039-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz