Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643.44

Schválena: 13.6.1988

Potrubí a armatury
VLNITÉ TĚSNICÍ KROUŽKY S VLOŽKOU
Technické předpisy

ČSN 13 1564

JK 319 5

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Corrugated sealing rings with a plug. Technical regulations

 

Tato norma stanoví technické předpisy pro vlnité těsnicí kroužky s vložkou používané k těsnění přírubových spojů.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Vlnité těsnicí kroužky s vložkou (dále jen těsnicí kroužky) se skládají ze dvou krycích plechů, z nichž jeden má vytažena okraje k uzavření, a z výplně z plochého azbestopolymerního kroužku. Po uzavření okrajů se kroužky soustředně zvlní.

 

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

 

2. Jakost se volí podle ČSN 13 0300.

 

3. Těsnicí kroužky se vyrábějí v rozměrech podle ČSN 13 1570, od nejmenšího vnitřního průměru 44 mm do největšího průměru 615 mm.

 

4. Mezní úchylky průměrů a tlouštěk těsnicích kroužků jsou uvedeny v rozměrové normě.

 

5. Zvlnění těsnicích kroužků musí být soustředné, úchylka soustřednosti se povoluje nejvýše ± 1 mm.

 

1X1.gif

Nahrazuje ČSN 13 1564
z 18.12.1968

Účinnost od:
1.1.1991

25051-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz