Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.646.248

Schválena: 8.5.1991

Průmyslové armatury
VENTILY ZPĚTNÉ
Technické předpisy

ČSN 13 4001

JK 422 1

 

 

 

Check valves. Technical code

 

Tato norma platí pro konstrukci, výrobu a dodávání zpětných ventilů (déle jen ventily) do vodorovného a svislého potrubí podle příslušných rozměrových norem.

Zpřesňuje a doplňuje pro tento druh armatur technické předpisy pro průmyslové armatury podle ČSN 13 3060.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

Použití

 

1. Podmínky pro použití ventilů jsou uvedeny v rozměrových normách.

 

Technické náležitosti objednávky

 

2. K objednávce ventilů do svislého potrubí je nutno přiložit vyplněný dotazník:

a) pro ventily s automatickým přepouštěním - podle přílohy 1,

b) pro ventily do výtlačných bloků napájecích čerpadel - podle přílohy 2.

 

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

 

Konstrukce

 

3. Určený směr proudění provozní tekutiny ventilem je pod kuželkou a musí být vyznačen šipkou na tělese.

 

4. Průtočná plocha sedla ventilů do vodorovného potrubí zpravidla odpovídá průtočné ploše vstupního hrdla ventilu.

U ventilů do svislého potrubí je dovoleno zúžení průtočné plochy sedla nejvýše o 20 % z průtočné plochy hrdla ventilu.

 

5. Určení velikosti DN ventilu do svislého potrubí podle průtočného množství uvádí sloupcový diagram (příloha 3) s podmínkou, že rychlost proudění provozní tekutiny bude v rozmezí 2 až 4 m. s.-1.


Nahrazuje ČSN 13 4001
z 10.1.1979

Účinnost od:
1.5.1992

25112-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz