Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643.4.066

Schválena: 10.4.1990

Armatury vodárenské
NAVRTÁVACÍ PASY
Technické předpisy

ČSN 13 6503

JK 422

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Clamps for branche pipe. Technical regulations

 

Tato norma platí pro navrtávací pasy užívané ve vodárenství k navrtání vodovodních potrubí a osazení vodovodních přípojek. Zpřesňuje a doplňuje pro tento druh výrobků technické předpisy pro průmyslové armatury podle ČSN 13 3060.

Pro vodovodní potrubí a přípojky platí ČSN 75 5401, ČSN 75 5402 a ČSN 75 5411.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Navrtávací pas - potrubní vodárenská armatura bez uzávěru nebo s uzávěrem, která se používá k navrtání vodovodního potrubí a osazení vodovodní přípojky pro odběr vody.

 

II. VŠEOBECNĚ

 

Rozsah výroby a použití

2. Navrtávací pasy se vyrábějí pro vodovodní potrubí jmenovitého tlaku PN 10 a pro jmenovité světlosti DN uvedené v rozměrových normách ČSN 13 6592 a ČSN 13 6594. Navrtávací pasy bez uzávěru je možno použít k navrtání potrubí bez tlaku. Navrtávací pasy s uzávěrem lze použít k navrtání potrubí s nejvyšším pracovním přetlakem 1 MPa a nejvyšší pracovní teplotou 40 oC.

 

Technické náležitosti objednávky

3. Objednávání navrtávacích pasů se provádí podle ČSN 13 3060.

Příklad označení pro objednávku je uveden v rozměrových normách.

 

4. Velikost navrtávacího pasu se určí podle jmenovité světlosti DN vodovodního potrubí, na které bude osazen.

 

5. Doplňkovou číslicí za číslem rozměrové normy se předepisuje provedení navrtávacího pasu:

 .0 pro potrubí litinová nebo ocelová

 .1 pro potrubí z plastických hmot

 .2 pro potrubí z azbestocementu


Nahrazuje ČSN 13 6503
z 27.6.1973

Účinnost od:
1.4.1991

25136-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz