Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 683.37

Schválena: 3.5.1982

Stavební kování
KOVÁNÍ PRO OTEVÍRÁNÍ A SKLÁPĚNÍ
OKENNÍCH KŘÍDEL
Technické předpisy

ČSN 16 6110

JK 549 112

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fitting for window sashes enabling opening and backflapping. Technical regulations

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání kování pro otevírání a sklápění okenních křídel všech druhů a typů, a to i pro OS kování dovezené ze zahraničí.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Názvy jednotlivých typů kování pro otevírání a sklápění okenních křídel (díle jen OS kování) a jejich součásti jsou uvedeny v rozměrových normách*).

 

II. VŠEOBECNĚ

 

Použití

 

2. OS kování umožňuje nastavení dvou větracích poloh okenního křídla, buď jeho otevřením nebo sklopením.

Při sklopení okenního křídla splňuje okno požadavek trvalého větrání, při otevření pak požadavek občasného větrání.

Spojením horních a dolních dílů závěsů, připevněných ke svislým vlysům křídla a rámu, zajišťuje OS kování otočné spojení křídla s rámem a tím i otevření křídla.

Rozpojení horních a dolních dílů závěsů, připevněných ke svislým vlysům křídla a rámu umožňuje OS kování sklopení okenního křídla kolem osy vodorovného závěsového nebo podpěrného systému OS kování.

 

_______________

*) Rozměrové normy výrobce


Nahrazuje ČSN 16 6110
ze 31.1.1968

Účinnost od:
1.7.1983

25286-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz