Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 62:007.52

Schválená: 11.1.1990

PRIEMYSELNÉ ROBOTY
Všeobecné technické požadavky

ČSN 18 6508


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Industrial robots. General technical requirements

 

Táto norma je prekladom ST SEV 6205-88 Priemyselné roboty. Všeobecné technické požiadavky. Do normy sú doplnené v čl. 5.2 a 7.3 doplňujúce ustanovenia označené „čs. doplnok".

 

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili sa používa (v odvolávkach v zmluvných dokumentoch) priamo norma  RVHP.

 

1. URČUJÚCE POŽIADAVKY

 

1.1 Menovitá nosnosť priemyselných robotov (ďalej PR) sa vyberá z radu podľa ČSN 18 6507 (idt ST SEV 5336-85).

 

1.2. Maximálna nepresnosť polohovania manipulátorov PR v závislosti od ich určenia a prevádzkových podmienok sa musí vyberať z radu:  ± 0,01; ± 0,02; ± 0,03; ± 0,05; ± 0,1; ± 0,15; ± 0,2; ± 0,25; ± 0,4; -± 0,5; ± 1,0; ± 2,0; ± 2,5; ± 5,0; ± 10; ± 20 mm.

 

1.3 Rady maximálnych  posuvov  manipulátorov PR  sú uvedené v Informačnej prílohe 1.

 

2. POZIADAVKY NA SPOĽAHLIVOSŤ

 

2.1. Nomenklatúra ukazovateľov spoľahlivosti PR musí byť uvedená v normatívno-technickej dokumentácii pre PR v súlade s ČSN 18 6506 (idt ST SEV 5335-85).

 

2.2. Číselné hodnoty ukazovateľov spoľahlivosti musia byť stanovené v normách  alebo v inej normatívno-technickej dokumentácii na konkrétne typy PR.Účinnosť od:
1.1.1991

25321-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz