Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.914.6:621.833+
+621.924:6:614.8

Schválena: 29.2.1988

Obráběcí stroje na kovy
BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
PRO STROJE NA OZUBENÍ

ČSN 20 0724*
ST SEV 579-77


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Safety regulations for gear cutting machines

 

Touto normou se zavádí ST SEV 579-77 Ochrana práce. Obráběcí stroje na kovy. Zvláštní bezpečnostní požadavky na konstrukci strojů na ozubení (viz str. 3 až 5) a změny schválené na 53. a 63. zasedání SKSN RVHP, jako čs. státní norma.

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 5), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

 

DODATEK

 

Souvisící čs. normy

Citované normy

ČSN 20 0700 Bezpečnostní požadavky pro obráběcí stroje na kovy. Společná ustanovení. (zapracován ST SEV 538-77)

V ST SEV 579-77 je odkaz na:

ST SEV 538-77 Ochrana práce. Obráběcí stroje na kovy. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci, která je zapracována v ČSN 20 0700;

ST SEV 539-77 Ochrana práce. Obráběcí stroje na kovy. Požadavky na elektrické zařízení, která je zapracována v ČSN 33 2200;

ST SEV 2696-80 Ochrana práce. Ochranné kryty pro výrobní zařízení. Všeobecné požadavky, která je obsažena v ČSN 83 2041.

 

Změny proti předchozímu vydání

Norma byla upřesněna. Do normy byly zapracovány změny vyplynuvší z prověrek ST SEV a odsouhlasené na 53. a 63. zasedání SKSN RVHP.


Nahrazuje ČSN 20 0724
z 13.8.1980

Účinnost od:
1.1.1989

25421-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz