Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.9-112

Schválena: 8.5.1991

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů
STŘEDNÍ PODSTAVCE A STOJANY

ČSN
ISO 2891

Třídicí znak 20 4703

 

 

 

Modular units for machine tool construction. Centre bases and columns

 

Tato norma obsahuje ISO 2891:1977

Tato norma není závazná podle § 3 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci

 

Národní předmluva

 

Deskriptory podle tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: PQ/stroje na obrábění materiálu, AUB/součásti, PQX/součást obráběcích strojů, RGR.V/modulová koordinace, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Státní podnik TOS Kuřim, IČO 009 611, Ing. Vladimír Zimola

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Pavel Dvořák


Nahrazuje ON 20 4703 ze 14.10.1985 a ON 20 4711
z 9.11.1984

Účinnost od:
1.9.1992

25429


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 2891

INTERNATIONAL STANDARD

ISO 2891


 

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Střední podstavce a stojany

 

Překlad z anglické verze

 

Modular units for machine tool construction - Centre bases and columns

Éléments  standard  pour  la  construction  des machines-outils Batis centraux et montans

 

Druhé vydání - 1977-10-15

 

MDT 621.9-112

 

Deskriptory: machine tools, modular units, frames, pillars, specification, dimensions, interchangeability.


Strana 4

PŘEDMLUVA

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem provádějí technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena teechnická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO.

 

Mezinárodní norma ISO 2891 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 39 Obráběcí stroje a byla rozeslána členům ISO v červenci 1976:

 

Byla schválena členy následujících zemí:

Austrálie            Indie                Španělsko

Rakousko             Itálie               Švýcarsko

Belgie               Korea                Spojené království

Brazílie             Mexiko               SSSR

Československo       Polsko               Jugoslávie

Francie              Rumunsko

Maďarsko             J. Afrika

 

Členové následujících zemí vyslovili nesouhlas s dokumentem z technických důvodů:

Německo

Japonsko

 

Toto druhé vydání nahrazuje první vydání (ISO 2891-1973), které bylo schváleno členy následujících zemí:

Rakousko             Irsko                Thajsko

Belgie               Nový Zéland          Turecko

Československo       Polsko               Spojené království

Egypt                Rumunsko             USA

Francie              J. Afrika            SSSR

Maďarsko             Švédsko

Indie                Švýcarsko

 

Členové následujících zemí vyslovili nesouhlas s dokumentem z technických důvodů:

Německo

Japonsko-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz