Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.9-112

Schválena: 8.5.1991

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů
BOČNÍ PODSTAVCE PRO POSUVOVÉ JEDNOTKY

ČSN
ISO 2769

20 4706

 

 

 

Modular units for machine tool construction. Wing bases for slide units

 

Tato norma obsahuje ISO 2769:1973.

 

Tato norma není závazná podle § 3 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci.

 

Národní předmluva

 

Deskriptory tezauru ISO/ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: PQ/stroje na obrábění materiálu, AUB/součásti, PQX/součásti obráběcích strojů, RGR.V/modulová koordinace, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Státní podnik TOS Kuřim, IČO 009 611, Ing. Vladimír Zimola

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Pavel Dvořák


Nahrazuje ON 20 4706
ze 14.10.1985

Účinnost od:
1.10.1992

25430


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 2769

INTERNATIONAL STANDARD

ISO 2769


 

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Boční podstavce pro posuvové jednotky

 

Překlad z anglické verze

 

Modular units for machine tool construction - Wing bases for slide units

 

První vydání - 1973-05-15

 

MDT 621.9-112

 

Deskriptory: machine tools, elements, modular structures, dimensions, interchangeability.

 

PŘEDMLUVA

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem provádějí technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO.

 

Mezinárodní norma ISO 2769 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 39 Obráběcí stroje a byla rozeslána členům ISO v červnu 1972.

 

Byla schválena členy následujících zemí:

Belgie               Japonsko             Španělsko

Československo       Nizozemí             Švýcarsko

Francie              Nový Zéland          Thajsko

Německo              Polsko               Turecko

Maďarsko             Rumunsko             Spojené království

Irsko                J. Afrika

 

Žádný z členů nevyjádřil s dokumentem nesouhlas.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz