Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.9-112

Schválena: 8.5.1991

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů
BOČNÍ PODSTAVCE PRO STOJANY

ČSN
ISO 2934

Třídící znak 20 4707

 

 

 

Modular units for machine tool construction. Wing base for columns

 

Tato norma obsahuje ISO 2934:1973.

 

Tato norma není závazná podle § 3 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci.

 

Národní předmluva

 

Přehled v normě citovaných mezinárodních norem ISO a odpovídajících čs. norem

ISO 2562, zavedena v      ČSN ISO 2562 Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Posuvové jednotky

ISO 2769                          ČSN ISO 2769 Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Boční podstavce pro

                                         posuvové jednotky

 

Deskriptory tezauru ISO/ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: PQ/stroje na obrábění materiálu, PQX/součást obráběcích strojů, AUB/součásti, RGR.V/modulová koordinace, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Státní podnik TOS Kuřim, IČO 009 611, Ing. Vladimír Zimola

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Pavel Dvořák


Nahrazuje ON 20 4707
z 9.11.1984

Účinnost od:
1.7.1992

25431


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 2934

INTERNATIONAL STANDARD

ISO 2934


 

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Boční podstavce pro stojany

 

Překlad z anglické verze

 

Modular units for machine tool construction - Wing base for columns

 

První vydání - 1973-12-01

 

MDT 621.9-112

 

Deskriptory: machine tools, elements, modular structures, frames, dimensions, interchangeability


Strana 4

PŘEDMLUVA

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem provádějí technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO.

 

Mezinárodní norma ISO 2934 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 39 Obráběcí stroje a byla rozeslána členům ISO v září 1972.

 

Byla schválena členy následujících zemí:

Belgie               Irsko                Švýcarsko

Československo       Nový Zéland          Thajsko

Egypt                Polsko               Turecko

Francie              Rumunsko             Spojené království

Německo              J. Afrika            USA

Maďarsko             Španělsko            SSSR

Indie                Švédsko

 

Člen následující země vyslovil nesouhlas s dokumentem z technických důvodů:

Japonsko-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz