Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.993.1

Schválena: 10.4.1987

ZÁVITNÍKY STROJNÍ
NA TRUBKOVÝ VÁLCOVÝ ZÁVIT
Základní rozměry

ČSN 22 3045

JK 411 31

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Machine taps for cylindric pipe thread. Basic dimensions.

 

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 5587-86, které platí pro strojní závitníky. Údaje z ST SEV 5587-86, které platí pro ruční závitníky, jsou uvedeny v ČSN 22 3012. Do normy je doplněno ve čl. 1 doplňující ustanovení označené „čs. doplněk".

V této normě jsou současně zapracovány údaje z ISO 2284 Ruční závitníky na trubkový válcový a kuželový závit. Základní rozměry, vydání z roku 1976. Údaje souhlasné s ISO 2284 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro strojní závitníky na trubkový válcový závit podle ČSN 01 4033 (odpovídá ST SEV 1157-78) s označením rozměru závitu od 1/16 do 4.

 

1. Základní rozměry závitníků musí odpovídat údajům na obrázku a v tabulce na str. 2.

Čs. doplněk: Do tabulky jsou doplněny rozměry označené *, které ST SEV 5587-86 neobsahuje a v čs. průmyslu se používají.

 

2. Tolerance průměru stopek d1 je h 9.


Nahrazuje ČSN 22 3045
z 19.4.1978

Účinnost od:
1.1.1988

25656-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz