Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.921

Schválena: 14.7.1983

Brusivo
BROUSICÍ MATERIÁLY A POJIVA
Klasifikace

ČSN 22 4010

JK 421

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Abrasive materials and binders. Basic terms

 

Tato norma platí jednak pro umělé brousicí materiály, jednak pro pojiva a uvádí jejich základní názvy, neplatí pro brousicí materiály přírodní.

 

I. BROUSICÍ MATERIÁLY

 

1. Podle původu se brousicí materiály dělí na přírodní a umělé. Umělý brousicí materiál (dále jen brousicí materiál) je krystalická hmota, někdy mikrokrystalického slohu, jejíž zrna jsou tak tvrdá a houževnatá, že lze jimi obrušovat jiné hmoty.

 

2. Brousicí materiály se používají v těchto formách:

 

a) zrna volná (brousicí, lešticí a lapovací prášky)

b) zrna nanesená a přilepená k vhodnému pružnému podkladu (brousicí a lešticí plátna a papíry)

c) zrna rozptýlená v mazadlech a tekutinách (brousicí a lešticí pasty)

d) zrna spojená pojivy v tuhá tělesa příslušného tvaru (brousicí kotouče, segmenty, pilníky apod.)

 

Roztřídění

 

3. Brousicím materiálem jsou tyto hmoty:

 

a) umělý korund (Al2O3)

b) karbid křemíku (SiC)

c) karbid boru (B4C)

d) kubický nitrid boru (BN)

e) syntetický diamant (C)


Nahrazuje ČSN 22 4010
z 30.3.1955

Účinnost od:
1.10.1984

25675-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz