Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.3.002.72

27.04.1979a

Elektrotechnické předpisy ČSN
PŘIPOJOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH
PŘÍSTROJŮ A SPOTŘEBIČŮ

ČSN 33 2180


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rules for installation of electrical apparatus and appliances

 

Tato norma platí pro připojování, upevňování a umísťování silových elektrických přístrojů a spotřebičů (včetně svítidel) všech napěťových kategorií (viz ČSN 33 0010), a to včetně přístrojů a spotřebičů silových částí zařízení sdělovacích, řídicích a zvláštních.

Tato norma platí i pro připojování, upevňování a umísťování dovážených elektrických přístrojů a spotřebičů.

Norma neplatí pro připojování, upevňování a umísťování elektrických strojů a dále pro přístroje, spotřebiče a svítidla ve speciálních zařízeních, pokud pro ně byly vydány samostatné normy.

Přístroje a spotřebiče, jejichž připojení, upevnění a umístění bylo navrženo nebo provedeno před datem účinnosti této změny se mohou dále provozovat, pokud vyhovují ČSN 33 2000.

 

1. VŠEOBECNĚ

 

1.1. Připojovat lze pouze taková zařízení, která odpovídají všeobecným předpisovým normám, zejména ČSN 33 2000.

 

1.2. Připojením, upevněním a umístěním elektrických přístrojů a spotřebičů se nesmí narušit jejich správná funkce a snížit jejich bezpečnost a spolehlivost.

 

Poznámka: Spolehlivost zařízení (objektů) a jeho částí (prvků) zahrnuje dílčí vlastnosti, např. bezporuchovost, životnost atd., jsou definovány v ČSN 01 0102. Spolehlivost lze posuzovat podle ČSN 01 0103.

 

2. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE A SPOTŘEBIČE

 

2.1. Zatěžování. Přístroje smějí být zatěžovány jen podle jmenovitých údajů a v mezích dovoleného přetížení.


ČSN 34 1030
z r.1962

Účinnost od:
01.05.1980

02603-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz