Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29. 040. 20; 29. 120. 10

Říjen 1997

Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechniku Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN

EN 61212-1

34 6520

idt IEC 1212-1: 1995

Industrial rigid round laminated tubes and rods based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 1: General requirements

Tubes et barres industriels, rigides, ronds, stratifiés, à usages électriques - Partie 1: Prescriptions générales

Runde Rohre und Stäbe aus technischen Schichtpreßstoffen auf der Basis wärmehärtbarer Harze für elektrotechnische Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je identická s EN 61212-1: 1995. This standard is identical with EN 61212-1: 1995.

© Český normalizační institut, 1997

26120


ČSN EN 61212-1

Národní předmluva

Citované normy

IEC 1212-3: 1995 zavedena v souboru norem ČSN EN 61212-3-1 až 3 Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechniku - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů (34 6520).

ISO 472: 1988 dosud nezavedena.

2

Zdroj: www.cni.cz