Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 01. 040. 29: 29. 040. 10

Srpen 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky

ČSN

IEC 50(221)+A1

33 0050

International Electrotechnical Vocabulary Chapter 221: Magnetic materials and components

Vocabulaire Electrotechnique International Chapitre 221: Matériaux et composants magnétiques

International Elektrotechnischer Wörterbuch

Teil 221: Magnetische Werkstoffe und Bauelemente

© Český normalizační institut, 1997

26223


ČESKÁ NORMA

ICS 01. 040. 29; 29. 040. 10

Srpen 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky

ČSN

IEC 50(221)+A1

33 0050

International Electrotechnical Vocabulary Chapter 221: Magnetic materials and components

Vocabulaire Electrotechnique International Chapitre 221: Matériaux et composants magnétiques

International Elektrotechnischer Wörterbuch

Teil 221: Magnetische Werkstoffe und Bauelemente

Tato norma je identická s IEC 50(221): 1990, včetně její změny A1: 1993.

This standard is identical with IEC 50(221): 1990 including its Amendment 1: 1993.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují v plném rozsahu ČSN 33 0050(901) z července 1995, ČSN 33 0050(901A) z června 1995 a ČSN 33 0050(901B) z června 1995.

© Český normalizační institut, 1997

26223


ČSN IEC 50(221)+A1

Národní předmluva

Norma obsahuje české, francouzské, anglické a ruské termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: německy, španělsky, italsky, holandsky, polsky a švédsky.

Dále obsahuje abecední rejstříky v pořadí: český, francouzský, anglický, ruský, německý, španělský, italský, holandský, polský a švédský. Norma je překladem anglické verze.

POZNÁMKA - Pod číslem termínu je uvedeno číslo udávající zařazení termínu v terminologické databance, jejímž účelem je poskytovat informace zpracovatelům technických norem a technické dokumentace. Databanka je v současné době vedena Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Změny proti předchozí normě

Termíny, týkající se magnetických materiálů a součástí, které byly začleněny do tří samostatně vydaných ČSN, byly po vydání nové normy IEC 50(221): 1990 a její změny A1: 1993 sloučeny do jediné normy. Byly doplněny některé další termíny a v řadě případů byl upraven vysvětlující text к termínům.

Citované normy

IEC 50(121) dosud nezavedena

2

Zdroj: www.cni.cz