Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

35.220.20

Listopad 1997

Informační technologie - Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát DDS-DC používající pásky délky 60 m a 90 m

ČSN ISO/IEC 11557


36 9329

 

 

 

lnformation technology - 3,81 mm wide magnetic tape cartridge for information interchange - Helical scan recording - DDS-DC format using 60 m and 90 m length tapes

Technologies de l'information - Cartouche de bande magnétique de 3,81 mm de large pour l'échange d'information - Enregistrement hélicoidal - Format DDS-DC utilisant des bandes de 60 m et 90 m de long

lnformationstechnologie - Magnetbandkassette 3,81 mm für den lnformationsaustausch - Schrägspuraufzeichnung - DDS-DC Format mit 60 m und 90 m langen banden

 

Oznámení o schválení

 

ISO/IEC 11557:1992 Informační technologie - Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát DDS-DC používající pásky délky 60 m a 90 m byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako ČSN ISO/IEC 11557 bez jakýchkoli modifikací.

 

Uvedená mezinárodní norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

 

Endorsement notice

 

ISO/IEC 11557:1992 lnformation technology - 3,81 mm wide magnetic tape cartridge for information interchange - Helical scan recording - DDS-DC format using 60 m and 90 m length tapes was approved by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing for direct use as the ČSN ISO/IEC 11557 without any modification.

 

This original international standard is available at the Czech Standards lnstitute, lnformation Section, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

 

© Český normalizační institut, 1997
26288


Strana 2

Národní předmluva

 

Do normy byla doplněna národní příloha NA obsahující slovníček použitých odborných termínů a zkratek.

 

Citované normy

 

ISO R/527:1966 dosud nezavedena

 

ISO 1300:1992 dosud nezavedena

 

ISO/IEC 10777:1991 zavedena v ČSN ISO/IEC 10777 Informační technika - Zásobník 3,81 mm široký magnetické pásky určené pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát DDS (36 9321)

 

ISO/IEC 11576:1993 zavedena v ČSN ISO/IEC 11576 Informační technologie - Postupy pro registraci algoritmů pro bezztrátovou kompresi dat (36 9327)

 

IEC 950:1991 zavedena v ČSN EN 60950+A1+A2 Informační technika. Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení (36 9000)

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz