Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 621.395.63

Schválena: 20.2.1968

Elektrotechnické předpisy ČSN
PŘEDPISY
PRO SVĚTELNÁ VOLACÍ ZAŘÍZENÍ
A ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ

ČSN 34 2720


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Regulations for luminous signal calling equipments and intercommunication equipments

 

Tato norma udává technické požadavky pro konstrukci světelných volacích zařízení a zařízení dorozumívacích, používaných zejména ve zdravotnických objektech, hotelích, popřípadě v jiných podnicích občanské výstavby.

Pro rozvody vedení k těmto zařízením platí ČSN 34 2300. Norma platí pro zařízení vyvíjená po její účinnosti a pro zařízení dovážená. Zařízení dosud vyráběná mohou být používána do jejich dožití.

 

Poznámka: Dosavadní zařízení se musí upravit podle této normy v případech uvedených v ČSN 34 1000 (§ 10 008 ve vydání z říjny 1962).

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Světelné volací zařízení - zařízení, kterého lze použít pro světelné a akustické volání z více míst.

2. Dorozumívací zařízení - zařízení, kterého lze použít pro hovorové dorozumění více  míst s jednou osobou.

3. Volací tlačítko - tlačítko, jehož stisknutím se zapojí světelné a akustické signály.

4. Táhlové tlačítko - spínací kontakt ovládaný táhlem, při jehož sepnutí se zapojí světelné a akustické signály.

5. Vybavovací tlačítko - tlačítko, jehož stisknutím se zruší všechny světelné a akustické signály.

6. Zástupový klíč - klíč pro ovládání bzučáku, zapojení žárovky přítomnosti a ovládání obvodu nouzového volání.

7. Volací tlačítko nouzového volání - tlačítko určené k zapojení obvodu nouzového volání.

8. Volací svítidlo - svítidlo určující místo volání.

9. Uklidňovací svítidlo - svítidlo potvrzující vyslání volacího signálu.


Nahrazuje ČSN 36 5221
z 24.1.1956

Účinnost od:
1.1.1969

02629-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz