Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.060.00                                                                                                                               Listopad 1997

Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel provozovaných na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

ČSN 28 0101

 

Technical and safety tests of track vehicles operated on main lines, regional lines and railway sidings

Essai de sécurité et fonctionnement de véhicules ferroviaires sur les chemins de fer de l'Etat, chemins de fer vicinal et rails de rapport

Sicherheitstechnische Prüfung der Schienenfahrzeuge die auf Staatsbahnen, Regionalbahnen und Anschlußstrecken betrieben werden

 

 

 

 

 

 

 


Strana 2

Předmluva

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

1   Předmět normy....................................................................................................................................................................... 2

2   Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 2

3   Definice.................................................................................................................................................................................... 3

4   Technickobezpečnostní zkouška hnacího vozidla, speciálního hnacího vozidla nebo řídícího vozu..................... 3

4.1   Rozsah technickobezpečnostní zkoušky........................................................................................................................ 3

4.2   Způsob provádění technickobezpečnostní zkoušky..................................................................................................... 3

4.3   Podmínky provádění technickobezpečnostní zkoušky................................................................................................. 7

4.4   Zápis o výsledku technickobezpečnostní zkoušky........................................................................................................ 7

5   Technickobezpečnostní zkouška taženého vozidla s nejvyšší provozní rychlostí nad 160 km.h-1.......................... 8

5.1   Rozsah technickobezpečnostní zkoušky........................................................................................................................ 8

5.2   Způsob provádění technickobezpečnostní zkoušky..................................................................................................... 8

5.3   Podmínky provádění technickobezpečnostní zkoušky............................................................................................... 10

5.4   Zápis o výsledku technickobezpečnostní zkoušky..................................................................................................... 10

Příloha A (normativní)   Nomogram pro ověření brzdicího procenta při I. způsobu brzdění...................................... 11

Příloha B (normativní)   Nomogram pro ověření brzdicího procenta při II. způsobu brzdění..................................... 12

Příloha C (normativní)   Nomogram pro ověření brzdicího procenta ruční brzdy.......................................................... 13

Souvisící ČSN

ČSN 01 1300   Zákonné měřicí jednotky

ČSN 34 1510   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel

Souvisící směrnice

Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách

Vypracování normy

Zpracovatel: České dráhy, Výzkumný ústav železniční Praha, IČO 49366327, Ing. Gustav Höhn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ferdinand Adamčík

1   Předmět normy

Tato norma stanoví rozsah, způsob a podmínky provedení technickobezpečnostní zkoušky (TBZ) dráž­ních vozidel provozovaných na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách. Vztahuje se na všechna hnací vozidla, speciální hnací vozidla a na řídící vozy. Dále se vztahuje na tažená vozidla s nejvyšší provozní rychlostí nad 160 km.h-1.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz