Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 623.4.03:531

Listopad 1992

Zbraně pro civilní potřebu
KONTROLNÍ REFERENČNÍ MĚŘIDLA
UZAMYKACÍCH VŮLÍ
RUČNÍCH PALNÝCH ZBRANÍ

ČSN 39 5060


 

 

 

Reference gauge for checking of small arms' closing plays

Contrôle de sécurité. Calibres verificateurs pour le contrôle de la feuillure des armes à feu portatives

Waffen für Zivilgebrauch. Referenz-Meßgeräte für die Kontrolle des Verriegelungsabstands bei Handschießwaffen

 

Tato norma obsahuje tabulky, I, II a III “Kontrolní referenční měřidla uzamykacích vůli" v souladu s Rozhodnutím XX. a XXI. zasedání C. I. P. a hodnoty uzamykacích vůlí podle XVII. zasedání C. I. P.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 39 5002 Civilní střelné zbraně a střelivo. Názvosloví

ČSN 01 4201 Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Všeobecná ustanovení, řady tolerancí a základních úchylek

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla upravena podle podkladů C. I. P. a byly zapracovány údaje z těchto mezinárodních dokumentů.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: OD/zbraně, ODF/ruční zbraně, ODV/části zbraní, ATB.XO/rozměry, BCB.C/měřidla, kalibry, BBE/referenční objekty

 

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav v Brně, pobočka Praha, IČO 001 490, ing. Zdeněk Štěpánek, Ivana Petrašová

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dvořák

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
27257


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví rozměry kontrolních referenčních měřidel určených pro kontrolu uzamykacích vůlí civilních ručních palných zbraní.

 

Norma platí pro tyto druhy měřidel:

a) referenční ověřovací měřidlo pro kontrolu maximální uzamykací vůle u brokových zbraní s hladkým vývrtem pro brokové náboje se středovým zápalem - obrázek 1;

b) referenční ověřovací měřidlo pro kontrolu maximální uzamykací vůle u zbraní pro náboje s okrajovým zápalem - obrázek 2;

c) referenční ověřovací měřidlo pro kontrolu maximální hloubky sedla pro okraj nábojnice nábojových komor zbraní pro náboje s okrajovým zápalem - obrázek 3;

d) referenční ověřovací měřidlo pro kontrolu uzamykací vůle zbraní pro bezokrajové náboje s dosedacím kuželem a středovým zápalem - obrázek 4;

e) referenční ověřovací měřidlo pro kontrolu uzamykací vůle pro bezokrajové náboje bez dosedacího kužele se středovým zápalem - obrázek 5;

f) referenční kuželové ověřovací měřidlo pro kontrolu hloubky drážky pro dosedací nákružek a uzamykací vůle zbraní s drážkovaným vývrtem hlavně určených ke střelbě náboji s dosedacím nákružkem a středovým zápalem - obrázek 6;

g) referenční válcové ověřovací měřidlo pro kontrolu hloubky drážky pro okraj nábojnice a uzamykací vůle zbraní s drážkovaným vývrtem hlavně určených ke střelbě okrajovými náboji se středovým zápalem - obrázek 7;

h) referenční válcové ověřovací měřidlo pro kontrolu dosedacího kužele zbraní s drážkovaným vývrtem hlavně určených ke střelbě náboji se středovým zápalem - obrázek 8.

 

Maximální hodnoty uzamykacích vůlí, a to i po zkušební střelbě, jsou tyto:

a) dlouhé zbraně s drážkovaným vývrtem a se středovým zápalem a pistole nebo revolvery určené ke střelbě náboji s krčkem mající délku nábojnice větší než 30 mm:

- tlak plynů pmax rovný nebo menší než 330 MPa - 0,15 mm;

- tlak plynů větší než 330 MPa - 0,10 mm;

b) ostatní pistole se středovým zápalem:

- bezokrajové náboje s krčkem - 0,20 mm;

- bezokrajové náboje bez krcku - 0,30 mm;

- jiné náboje - 0,30 mm;

c) ostatní revolvery se středovým zápalem - 0,25 mm;

d) zbraně s hladkým vývrtem pro brokové náboje se středovým zápalem:

- pušky s automatickým nabíjením a poloautomatickým opakováním - 0,35 mm;

- pušky se sklopnými hlavněmi a ostatní pušky - 0,20 mm.

Po zkušební střelbě musí být závěrová vůle mezi hlavní a lůžkem menší než 0,10 mm nebo nanejvýš rovná 0,10 mm.

e) zbraně pro náboje s okrajovým zápalem:

- vyznačení kinematické energie místo tlaku - 0,20 mm;

- tlak plynů pmax až do 250 MPa - 0,15 mm;

- tlak plynů pmax rovný nebo menší než 180 MPa - 0,20 mm;

- tlak plynů pmax větší než 250 MPa - 0,10 mm.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz