Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 669.14.018.262

Schválená: 17.8.1987

OCEĽ 11 304

ČSN 41 1304

JK 125 1

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyèný text!

Steel 11 304

 

1Y1.gif

 

(pokračovanie)


Nahrádza ČSN 41 1304
z 10.4.1974

Účinnost od:
1.9.1988

27307-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz