Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 2/. 8. 002. 63: 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 6. 9. 1983

HUTNÍ PŘEDVÝROBKY A VÝROBKY Z NEŽELEZNÝCH KOVO A JEJICH SLITIN

Názvosloví

ČSN 42 0052*

JK

181-189 191-199

Заготовки и полуфабрикаты из цветных металлов и сплавов. Термины и определения

Unwrought and wrought semiproducts and products from non - ferrous metals and alloys. Terms and definitions

V této normě jsou zapracovány údaje ze ST SEV 2622-80 Hutní před výrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Termíny a definice.

Definice odlitku а výkovku podle ST SEV 2622-80 budou zapracovány do odpovídajících názvoslovných čs. norem pro tyto skupiny výrobků.

Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou po straně označena čarou.

Názvy vytištěné kurzívou se v ČSSR nepoužívají. Názvy uvedené v závorkách jsou zkrácené názvy vžité v technické praxi.

Tato norma stanoví české a slovenské názvosloví hlavních druhů hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Pro informaci jsou připojeny odpovídající ruské, německé, anglické a francouzské názvy vybraných předvýrobků a výrobků.

Účinnost od: 1. 7. 1984

27412

Zdroj: www.cni.cz