Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14.018.27

Schválena: 16. 11.1985

PRUŽNICOVÉ PÁSY SE ŽEBREM A DRÁŽKOU
VÁLCOVANÉ ZA TEPLA
Technické dodací předpisy

ČSN 42 0140

JK 132 45
133 45

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Nibbed spring leaf bands Technical delivery equirements

 

Tato norma platí pro výrobu, prověřování a dodávání pružnicových pásů se žebrem a drážkou (dále jen pružnicové pásy), válcovaných za tepla, určených k výrobě listových pružnic kolejových a silničních vozidel.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

Označování ocelí

1. Oceli se označují číselně podle ČSN 42 0002 nebo způsobem uvedeným v jiných normách nebo předpisech.

 

Materiál

2. Pružnicové pásy se vyrábějí z ocelí uvedených v ČSN 42 5610.

 

Způsob výroby

3. Způsob výroby oceli volí výrobce.

 

Technické náležitosti objednávky

4. Údaje pro předepisování objednávky jsou uvedeny v ČSN 42 5610.

 

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

 

Chemické složení

5. Chemické složení je uvedeno v příslušných materiálových listech ocelí, popřípadně v jiných normách nebo předpisech.

 

6. Jiné požadavky na chemické složení než udávají příslušné materiálové listy ocelí, jiné normy jakosti nebo předpisy musí být předem dohodnuty s výrobcem.


Nahrazuje ČSN 42 0140
z 11.2.1956

Účinnost od:
1.12.1986

27424-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz