Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643.23
669.14-462.3

Schválena: 25.4.1988

TRUBKY BEZEŠVÉ Z OCELÍ
TŘÍD 10 AŽ 16
TVÁŘENÉ ZA TEPLA
Technické dodací předpisy

ČSN 42 0250

JK 141
142

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot formed seamless tubes from steels class 10 to 16. Technical delivery requirements

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení, prověřování a dodávání bezešvých trubek tvářených za tepla z ocelí tříd 10 až 16 (dále jen „trubky").

 

Tato norma neplatí pro:

 

- trubky z feriticko-perlitických ocelí se zaručenými hodnotami vrubové houževnatosti při snížených teplotách - viz ČSN 42 0165;

- trubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot - viz ČSN 42 0251;

- trubky bezešvé přesné z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za studena - viz ČSN 42 0260;

- trubky na výrobu speciálních strojních součástí s požadavky na zvýšenou čistotu materiálu a omezený výskyt vnitřních vad (např. trubky určené k opracování). Pro tyto trubky platí zvláštní technické předpisy.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Trubky ocelové bezešvé jsou trubky o vnějším průměru 20 až 508 mm. Konce trubek jsou hladké, tj. bez závitu, hrdel apod. - viz ČSN 42 0044.

 

2. Trubky ocelové bezešvé závitové jsou trubky o jmenovité světlosti DN 6 až 150 (1/8" až 6"). Některé menší rozměry těchto trubek jsou vyrobeny tažením za studena, nepovažují se však za přesné trubky. Na koncích trubek může být po dohodě s výrobcem vyřezán trubkový závit.

 

3. Trubky ocelové bezešvé hrdlové jsou trubky, kde je jeden konec trubky opatřen hrdlem.

 

4. Trubky ocelové bezešvé přírubové jsou trubky na obou koncích opatřeny volně točivými nebo pevnými přírubami.


Nahrazuje ČSN 42 0250
z 24.10.1974 - viz Dodatek

Účinnost od:
1.1.1989

27434-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz