Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 316. 98          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 13. 8. 1982

Zkoušení kovů

ZKUŠEBNÍ TYČE PLOCHÉ,

TLOUŠŤKY od 4 do 50 mm,

PRO ZKOUŠKU TAHEM

ČSN 42 0319

Образцы плоские для испытания на растяжение, толщиной от 4 до 50 мм

Test pieces of rectangular cross-section thickness 4 up to and including 50 mm, for tensile testing of metals

Rozměry v mm

1.   Tato norma stanoví rozměry a tvar zkušebních tyčí plochých, tloušťky od 4 do 50 mm, pro zkoušku tahem podle

ČSN 42 0310/ST SEV 471-77.

2.   Základní ustanovení pro zkušební tyče ke zkoušce tahem - viz ČSN 42 0310/ST SEV 471-77 a ČSN 42 0311.

3.   Pro zkušební tyče ploché, tloušťky od 0, 1 do 4 mm, platí ČSN 42 0321.

4.   Rozměry zkušebních tyčí jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1.

Nahrazuje ČSN 420319 z 3. 6. 1963

Účinnost od: 1. 8. 1983

27440

Zdroj: www.cni.cz