Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 131. 8:

: 620. 115. 82              ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA          Schválena: 17. 1. 1985

Zkoušení kovů

ZKUŠEBNÍ TYČE VÁLCOVÉ S HLADKÝMI

VÁLCOVÝMI HLAVAMI

pro zkoušku temperované litiny tahem

ČSN 42 0331

Круглые образцы с цилиндрическими головками без надрезки, для испытания ковкого чугуна на растряжение

Test pieces of circular cross-section with cylindrical gripped heads for tensile testing of malleable cast iron

Tato norma stanoví rozměry a tvar zkušebních tyčí válcových s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku temperované litiny tahem podle ČSN 42 0310 (ST SEV 471-77).

Základní ustanovení pro zkušební tyče ke zkoušce tahem - viz ČSN 42 0311.

Odlévání zkušebních tyčí se doporučuje provádět podle obr. 2; současně se odlévají čtyři zkušební tyče.

1. Rozměry zkušebních tyčí jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1.

Příklad označení: Zkušební tyč válcová s hladkými válcovými hlavami počátečního průměru d0 = 12 mm, pro počáteční měřenou délku L0 = 36 mm se označí:

Tyč 12 x 36 ČSN 42 0331

Nahrazuje ČSN 42 0331 z 28. 4. 1969

Účinnost od: 1. 4. 1986

27444

Zdroj: www.cni.cz