Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.13
620.113

Schválena: 22.6.1990

LITINA
Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních tyčí
pro zkoušení mechanických vlastností

ČSN 42 0339


 

 

ČSN 42 0339 (eqv ST SEV 728-88)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cast iron. Taking of test pieces and preparation of test specimens for casting mechanical properties

 

Tato norma je překladem ST SEV 728-88 Litina na odlitky. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních tyčí pro zkoušení mechanických vlastností. Do normy je doplněno v tab. 3 a v čl. 4.3 doplňující ustanovení označené „čs. doplněk" a Informační příloha 3.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro všechny druhy litin na odlitky a stanoví požadavky na odběr litých kusů, přípravu zkušebních vzorků a zkušebních tyčí pro zkoušení mechanických vlastností.

 

1 TERMÍNY A DEFINICE

 

1.1 Zkušební kus - odlitek předepsaného tvaru, ze kterého se odbírá zkušební vzorek.

 

1.2 Zkušební vzorek - část zkušebního kusu nebo odlitku, ze kterého se zhotovují zkušební tyče.

 

1.3 Zkušební tyč - strojně obrobená část zkušebního vzorku nebo neobrobená litá zkušební tyč předepsaného tvaru a rozměrů pro stanovení mechanických vlastností.

 

2 ZKUŠEBNÍ KUSY A ZKUŠEBNÍ TYČE Z LITINY S LUPÍNKOVÝM GRAFITEM

 

2.1 Odděleně odlité zkušební kusy se zhotovují o průměru (30 + 2) mm a délce, převyšující délku zkušební tyče nejméněÚčinnost od:
1.7.1991

27449-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz