Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.620.178.3:001.4

Schválena: 10.1.1986

Zkoušení kovů
ZKOUŠKY ÚNAVY KOVŮ
Základní pojmy a značky

ČSN 42 0362


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fatigue testing of metals. Terms, definitions and symbols

 

Tato norma určuje názvy, značky a definice základních pojmů, charakteristik a součinitelů, používaných při zkouškách únavy kovů. Je určena pro zkoušky únavy a životnosti zkušebních těles jednoduchého tvaru, především hladkých a vrubovaných tyčí namáháním osovým, ohybovým a krutovým.

 

Netýká se únavy kontaktní, únavy opakovaným rázem, akustické únavy a únavy tepelné.

 

Všeobecně

1. Pro zkoušky únavy kovů platí ČSN 42 0363 Zkoušky únavy kovů. Metodika zkoušení.

 

2. Pro statistické vyhodnocování výsledků zkoušek únavy kovů platí ČSN 42 0368.

 

3. Cizojazyčný slovník nejpoužívanějších výrazů při zkouškách únavy kovů (anglicky, německy a rusky) je uveden v PŘÍLOZE 2.

 

Účel zkoušky

4. Zkoušky na únavu slouží k získání základních podkladů o chování kovů za působení kmitavého (cyklického) zatěžování.

 

Kde nelze určit napětí, je možno nahradit pojem napětí ve všech dalších definicích pojmem zatížení.

 

Pojmy, veličiny a značky

5. Pojmy, veličiny, značky a jednotky v návaznosti na ČSN 42 0363 jsou uvedeny v tabulce.

Vyobrazení k pojmům - veličinám je uvedeno v PŘÍLOZE 1. Obrázky jsou číslovány podle pořadových čísel pojmů.


Nahrazuje: ČSN 42 0362
z 12.5.1975

Účinnost od:
1.4.1987

27460-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz