Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669:620.178.74

Schválena: 6.4.1981

Zkoušení kovů
ZKOUŠKA NÁCHYLNOSTI OCELI
KE STÁRNUTÍ PO PLASTICKÉ
DEFORMACI ZA STUDENA

ČSN 42 0385*
ST SEV 1957-79

JK -

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Test of susceptibility of steel to aging after cold plastic deformation

 

Touto normou se zavádí ST SEV  1957-79. OCEL. Metoda stanovení náchylnosti ke stárnutí po plastické deformaci za studena zkouškou rázem v ohybu (viz str. 3 až 7), jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu  RVHP  schválily (viz str. 7) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma  RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 a 02 platné pouze v ČSSR.

01. Zkouška rázem v ohybu se má vykonat do 48 hodin po deformaci za studena pokud není dohodnuto jinak.

02. Jestliže se náchylnost oceli ke stárnutí vyjadřuje hodnotou nárazové práce nebo  vrubovou houževnatostí po umělém  stárnutí, doplní se označení parametru (nárazové práce nebo  vrubové houževnatosti) o písmeno A.

Příklad označení

Nárazová  práce po stárnutí, zjištěná na tyči s vrubem U hloubky 3 mm  a šířkou 10 mm se označí KU 3 A


Nahrazuje ČSN 42 0385
z 13.4.1972

Účinnost od:
1.1.1983

27463-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz