Zdroj: www.cni.cz

MDT 77. 035. 620. 186              ČESKOSLOVENSKÁ STATNÍ NORMA Schválená: 10. 6. 1983

METALOGRAFICKÉ SNÍMKY ZVĚTŠENÍ, VELIKOSTI A OZNAČOVANÍ

ČSN 420460*

ST SEV 2838- 81

JK

Металлографические снимки, увеличение, размеры и обозначение

Metalographical enlargement, dimensions and designation

Touto normou se zavádí ST SEV 2838-81 Kovy. Fotosnímky. Měřítka zobrazení při metalografických metodách hodnocení (viz str. 3 až 6) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily [viz str. 6), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Československá norma je doplněna o čl. 01 platný pouze v ČSSR.

01. Dovolená úchylka měřítek zobrazení uvedených v tabulce je

±5 %.

DODATEK

Změny proti předchozímu vydání

1. Mění se některá měřítka zobrazení a rozlišují se na předepsaná a přípustná.

Souvisící čs. normy

ČSN 66 6631 Fotografické papíry černobílé. Rozměry

Vypracování normy

Schválení ST SEV 2838-81 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel: Státní výzkumný ústav materiálu, Praha Ing. Jaromír Janoušek

Vedoucí oborové normalizační středisko: Státní výzkumný ústav materiálu, Praha - Ing. Jiří Dokoupil.

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Vladimír Hošek.

Nahrazuje ČSN 42 0704 z 16. 12. 1964

Účinnost od: 1. 7. 1984

27468

Zdroj: www.cni.cz