Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 14: 620. 186. 82

669. 2/. 8. 620. 186. 82 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

Schválena: 24. 1 1983

Zkoušení kovů

STANOVENÍ VELIKOSTI ZRNA OCELI A NEŽELEZNÝCH KOVŮ

ČSN 42 0462*

Определение величины зерна металлов

Methods for estimating the average grain size of steel and non ferrous metals

V této normě jsou zapracovány údaje ze ST SEV 1959-79 Metody stanovení velikosti zrna.

Překlad ST SEV 1959-79 byl vydán tiskem. Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou po straně označena čarou.

Tato norma platí pro stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů s jednofázovou nebo převážně jednofázovou strukturou, ve které se nevyskytují zrna značně odlišných velikostí, silně deformovaná nebo částečně rekrystalizovaná.

L ROZSAH UŽITÍ METOD

1. 1. Další fáze nebo oblasti se značně odlišnou velikostí zrna se nestanovují, pokud je jejich celkové množství menší než 10 % podílu struktury.

Nahrazuje ČSN 42 0463 z 25. 8. 1966 a ČSN 42 0464 z 19. 5. 1962

Účinnost od: 1. 12. 1983

27469

Zdroj: www.cni.cz