Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 620. 183                ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 24. 6. 1983

KONTROLA MAKROSTRUKTURY

OCELI HLUBOKÝM LEPTÁNÍM

Porovnávací vzory

ČSN 42 0467*

ST SEV 2837 81

JK -

Метод контроля макроструктуры стали глубоким травлением

Macrostructure of steel. Deep etching method control

Touto normou se zavádí ST SEV 2837-81 Ocel. Metody kontroly makrostruktury leptáním zkušebních těles (viz str. 3 až 16) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 16), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEК Změny proti předchozímu vydání

1.   Rozšiřuje se počet stupnic pro hodnocení vad makrostruktury.

2.   Doplňuje se popis vad makrostruktury včetně příkladů uvedených na fotosnímcích.

Souvisící čs. normy

ČSN 01 4451/ST SEV 638-77 Drsnost povrchu

ČSN 42 0003 Metalografie oceli. Názvosloví

ČSN 42 0704/ST SEV 2838 Metalografické snímky. Zvětšení, velikosti a označování.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 2837-81 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel: Státní výzkumný ústav materiálu, PrahaIng. Jaromír Janoušek

Vedoucí oborové normalizační středisko: Státní výzkumný ústav materiálu, Praha - Ing. Jiří Dokoupil

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Vladimír Hošek

Nahrazuje ČSN 42 0467 z 6. 10. 1965

Účinnost od: 1. 1. 1985

27471

Zdroj: www.cni.cz