Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 13+669. 14:

: 546. 26                     ČeskoslovenskÁ stÁtní norma schválena: 28. o. 1987

Chemický rozbor technického železa

SUROVÉ ŽELEZO A LITINA STANOVENÍ VOLNÉHO UHLÍKU

ČSN 42 0509

OSN 42 0509 (eqv ST SEV 5504-86)

Химический анализ технического железа. Чугун. Определение содержания свободного углерода.

Chemical analysis of technical iron. Determination of the non - combined carbon content.

Tato norma je překladem ST SEV 5504-86 Surové železo a litina. Metody stanovení obsahu volného uhlíku. Do normy Je doplněno v čl. 5. 2 doplňující ustanovení označené jako "čs. doplněk".

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro surové železo a litinu a předepisuje metody stanovení volného uhlíku (grafitu, uhlíku temperového):

coulometrickou nebo s využitím automatických analyzátorů - při hmotnostním zlomku volného uhlíku ve vzorku od 0, 05 do 5, 0 %;

plynoměrnou - při hmotnostním zlomku volného uhlíku ve vzorku od 0, 1 do 5, 0 %.

Při provedení analýzy musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené ČSN 42 0505 (obsahuje ST SEV 487-77).

1 PODSTATA METOD

Metody jsou založeny na rozpuštění vzorku v roztoku kyseliny dusičné a spalování zbytku obsahujícího volný uhlík, který je v daném prostředí nerozpustný, v proudu kyslíku. Množství vzniklého oxidu uhličitého se stanoví metodou coulometrickou, plynoměrnou nebo pomocí automatických analyzátorů.

2 PŘÍSTROJ

2. 1 Přístroj - podle ČSN 42 0542 (eqv ST SEV 5284-85).

Nahrazuje víz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1988

27477

Zdroj: www.cni.cz