Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 13+669. 14:

: 546. 73. 001. 4            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA            Schválena: 6. 4. 1981

Chemický rozbor technického železa

STANOVENÍ KOBALTU

ČSN 42 0521*

ST SEV 1506-79

Химический анализ технического железа. Определение содержания кобальта

Chemical analysis of technical iron. Determination of the cobalt content

Touto normou se zavádí ST SEV 1506-79 Surové železo, litina a ocel. Metody stanovení obsahu kobaltu (viz str. 3 až 13) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 13) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o č1. 01, platný pouze v ČSSR.

01. Posouzení spolehlivosti stanovení

Pro posouzení spolehlivosti stanovení obsahu kobaltu ve vzorku v rámci ČSSR platí:

a)  při obsahu kobaltu od 0, 005 % do 0, 15 %

Přesnost: (0, 0004 + 0, 0845. % Co) % Shodnost: (0, 0020 + 0, 0959. % Co) %

b)  při obsahu kobaltu nad 0, 15 do 7, 5 %

Přesnost: (0, 0097 + 0, 0252. % Co) % Shodnost: (0, 0271 + 0, 0336. % Co) % e) při obsahu kobaltu nad 7, 5 % do 25, 0 %

Přesnost: (0, 10 + 0, 01333. % Co) % Shodnost: (0, 15 + 0, 01294. % Co) %

Přesnost je největší dovolený rozdíl výsledků dvou souběžných stanovení v téže laboratoři na stejném vzorku.

Shodnost je největší dovolený rozdíl výsledků analýzy stejného vzorku ve dvou nebo více laboratořích.

D O DAT E К

V ST SEV 1506-79 je odkaz na: ST SEV 487-77 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0505 Chemický rozbor technického železa. Všeobecné požadavky

Nahrazuje ČSN 42 0521 z 10. 2. 1972

Účinnost od: 1. 1. 1983

27480

Zdroj: www.cni.cz