Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 13+669. 14:

: 546. 27. 001. 4               ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 20. 11. 1980

Chemický rozbor technického železa STANOVENÍ BORU

ČSN 42 0526*

ST SEV 1509-79

Химический анализ технического железа. Определение содержания бора

Chemical analysis of technical iron. Determination of the boron content

Touto normou se zavádí ST SEV 1509-79 Surové železo, litina a ocel. Metody stanovení obsahu boru (viz str. 3 až 15) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 15) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01, platný pouze v ČSSR.

01. Posouzení spolehlivosti stanovení

Pro posouzení spolehlivosti stanovení obsahu boru ve vzorku v rámci ČSSR platí:

a)  při obsahu boru do 0, 2 %

Přesnost: (0, 00032 + 0, 0734. % B) % Shodnost: (0, 00046 + 0, 0977. % B) %

b)  při obsahu boru nad 0, 2 do 2 %

Přesnost: (0, 0084 + 0, 033. % B) % Shodnost: (0, 01244 + 0, 038. % B) %

Přesnost je největší přípustný rozdíl výsledků dvou souběžných stanovení v téže laboratoři na stejném vzorku.

Shodnost je největší přípustný rozdíl výsledků analýzy stejného vzorku ve dvou nebo více laboratořích.

Nahrazuje ČSN 42 0526 z 29. 7. 1965

Účinnost od: 1. 6. 1982

27482

Zdroj: www.cni.cz