Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 13 + 669. 14:

: 546. 882. 001. 4          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 11. 3. 1983

Chemický rozbor technického železa STANOVENÍ NIOBU

ČSN 42 0531*

ST SEV 2881-81

Химический анализ технического железа. Определение ниобия

Chemical analysis of technical iron. Determination of the niobium content

Touto normou se zavádí ST SEV 2881-81 Surové železo, litina a ocel. Metody stanovení obsahu niobu (viz str. 3 až 10) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 10), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 platný pouze v ČSSR.

01. Posouzení spolehlivosti stanovení

Pro posouzení spolehlivosti stanovení obsahu niobu ve vzorku v rámci ČSSR platí:

a)  při obsahu niobu od 0, 01 % do 0, 4 % Přesnost: (0, 002 + 0, 10. % Nb) % Shodnost: (0, 003 + 0, 12. % Nb) %

b)  při obsahu niobu nad 0, 4 % do 4, 0 % Přesnost: (0, 03 + 0, 03. % Nb) % Shodnost: (0, 035 + 0, 04. % Nb) %

Přesnost je nejvyšší přípustný rozdíl výsledků dvou souběžných stanovení v téže laboratoři na stejném vzorku.

Shodnost je nejvyšší přípustný rozdíl výsledků rozboru stejného vzorku ve dvou nebo více laboratořích.

DODATEK V ST SEV 2881-81 je odkaz nа: ST SEV 487-77 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0505 Chemický rozbor technického železa. Všeobecné požadavky

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma společně s ČSN 42 0532 nahrazuje ČSN 42 0527 Stanovení obsahu niobu a tantalu z 18. 1. 1967 v celém rozsahu.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1984

27485

Zdroj: www.cni.cz