Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 13 +

069. 14: 546. 811            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 4. 12. 1984

Chemický rozbor technického železa STANOVENI ANTIMONU

ČSN 42 0533

ж

Химический анализ технического железа. Определение сурьмы

Chemical analysis of technical iron Determination of the antimony content

Tato norma předepisuje stanovení antimonu v surovém železe, litině a oceli metodou:

spektrofotometrickou - při obsahu antimonu od 0, 001 do 0, 30 %

atomové absorpce - při obsahu antimonu od 0, 001 do 0, 20 %

Při provedení analýzy musí být dodrženy všeobecné požadavky, stanovené ČSN 42 0505.

A. SPEKTROFOTOMETRICKÁ METODA

Podstata zkoušky

1.    Metoda je založena na rozpouštění vzorku v oxidující směsi kyselin, extrakci antimonu ve formě sloučeniny hexachloroantimonicnanu s krystalovou violetí do toluenu a měření absorbance organické fáze při vlnové délce 613 nm.

Přístroj

2.   Spektrofotometr s příslušenstvím.

Chemikálie a látky pomocné

3.   Pro stanovení se užije těchto chemikálií: Kyselina chlorovodíková, ρ = 1, 19 g/cm3 a zředěná (1 + 1) Kyselina dusičná, ρ = 1, 40 g/cm3

Účinnost od: 1. 7. 1986

27487

Zdroj: www.cni.cz