Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 74: 543            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA            Schválena: 16. 3. 1987

CHEMICKÝ ROZBOR MANGANU Stanovení obsahu fosforu

ČSN 42 0566 část 5

Химический анализ марганца. Определение содержания фосфора

Chemical analysis of manganese. Determination of phosphorus content

Tato norma platí pro mangan kovový a nitridovaný a předepisuje fotometrickou metodu pro stanovení fosforu při jeho obsahu od 0, 002 % do 0, 09 %.

Při provedení rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky pro rozbor feroslitin podle ČSN 42 0549.

Podstata metody

1. Metoda je založena na vzniku fosfomolybdenové heteropolykyseliny a na její redukci kyselinou askorbovou za přítomnosti vinanu antimonylodraselného nebo ionty dvojmocného železa za přítomnosti chloridu hydroxylamonného. Absorbance vzniklé modře zbarvené komplexní sloučeniny se měří na spektrofotometru při vlnové délce 880 nm nebo na fotoelektrokolorimetru v oblasti světelné propustnosti od 650 do 700 nm.

Přístroj

2.   Spektrofotometr nebo fotoelektrokolorimetr s příslušenstvím.

Vzorky

3.   Pro stanovení se použije vzorek ve formě prášku, prosátého sítem o délce strany oka 0, 160 mm.

Nahrazuje ČSN 42 0665 z 30. 6. 1961

Účinnost od: 1. 4. 1988

27564

Zdroj: www.cni.cz